Tensiz is er om u of uw organisatie verder te helpen. Onze deskundigheid en de jarenlange ervaring van onze experts maakt het dat wij geloven, dat indien we onze krachten samen op de juiste manier bundelen, geen obstakel te hoog, te breed of te groot is.

Ons streven is dat onze klanten voor de volle 100% tevreden zijn echter loopt het soms toch anders. Dit vinden wij uiteraard zeer vervelend! In situaties waarin u bemerkt dat zaken toch niet zo lopen zoals u had gehoopt vragen wij u om dit tijdig bij ons kenbaar te maken zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing.

Hieronder stellen wij u op de hoogte van onze interne klachtenregeling.

De procedure interne klachtenregeling:
 • U mailt uw klacht naar: klacht@tensiz.nl.
 • U vermeldt hierin in ieder geval: uw naam en telefoonnummer, en de behandelaar waar uw klacht of opmerking betrekking op heeft.
 • De reden van uw klacht/ontevredenheid.
 • Binnen uiterlijk vijf werkdagen ontvangt u een bevestiging dat de klacht is ontvangen en in behandeling is genomen door één van onze medewerkers van de klachtenafdeling.
 • Gedurende de behandeling van het dossier kunnen wij u om een aanvullende schriftelijke toelichting vragen.
 • Indien er hierna nog onduidelijkheden bestaan omtrent uw klacht, zal er telefonisch contact met u worden opgenomen om de klacht te bespreken.
 • Uw klacht wordt binnen uiterlijk 20 werkdagen na ontvangst van de klacht of de schriftelijke toelichting van een antwoord voorzien.
 • De afhandeling van de klacht geschiedt schriftelijk, binnen een termijn van een maand, waarbij
  afzonderlijke aspecten afzonderlijk worden beantwoord en gemotiveerd. Hierbij wordt ook gewezen op de externe klachtenregeling(en).
 • Wij gaan in gesprek met uw behandelaar over de klacht en de eventuele verbeterpunten.
 • Er zal worden getracht te komen tot een praktische oplossing in uw zaak dan wel bemiddeling. 

Klachtenregeling